Oorsprong en ontwikkeling

Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief. Hieronder vindt u meer informatie over dit EU-initiatief: de achtergrond, de missie en visie, en de verwezenlijkingen in cijfers.

Herinnering: Oorsprong en Ontwikkeling

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Het initiatief introduceerde daarmee niet alleen een unieke bottom-up aanpak van energie- en klimaatacties, maar het succes ervan bleek al snel alle verwachtingen te overtreffen.

Intussen telt het initiatief meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen die stuk voor stuk meegenieten van de troeven van een internationale beweging van meerdere belanghebbende partijen en de technische en methodologische ondersteuning die door de respectieve secretariaten geboden wordt.

Het Wereldwijde Burgemeestersconvenant maakt optimaal gebruik van de opgedane ervaring van de voorbije acht jaar in Europa en daarbuiten, en bouwt voort op de voornaamste succesfactoren van het initiatief: besturen vanuit de basis, het meerlagige samenwerkingsmodel en het door context gedreven actiekader.

 • Het succesverhaal van het Burgemeestersconvenant

  Klik op de knop + om de mijlpalen en prestaties van het Burgemeestersconvenant te ontdekken sinds de lancering van het initiatief!

  • 2008

   Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie met als doel het samenbrengen en ondersteunen van burgemeesters die zich wilden engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.

  • 2011

   Het succes van het initiatief overtrof al snel alle verwachtingen en zou nieuwe lokale en regionale besturen binnen en buiten Europa blijven aantrekken. In oktober 2010 stond de teller van het Burgemeestersconvenant al op 2000 steden, wat de Europese Commissie ertoe aanzette om een soortgelijk initiatief op te zetten in de landen van het Oostelijk Partnerschap van de EU. Dit Oostelijke Burgemeestersconvenant ging in 2011 van start en is intussen actief in Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2014

   Daarna lanceerde de Europese Commissie het ’Mayors Adapt’-initiatief. Bij dit zusterinitiatief dat op dezelfde principes gebaseerd was als het Burgemeestersconvenant, lag de nadruk vooral op het zich aanpassen aan de klimaatverandering. Mayors Adapt riep regeringen daarbij op om het voortouw te nemen op het vlak van aanpassingen aan de klimaatverandering en ondersteunde hen in de ontwikkeling en implementatie van lokale aanpassingsstrategieën.

  • 2015

   Tijdens een ceremonie die op 15 oktober 2015 in het Europees Parlement plaatsvond, smolten de initiatieven van het Burgemeestersconvenant en Mayors Adapt officieel samen. Het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat daaruit voortvloeide - en waarvan de doelstellingen en koers bepaald werden in samenspraak met de steden via een consultatieproces - is niet alleen ambitieuzer maar heeft ook een grotere reikwijdte: de Ondertekenaars verbonden er zich namelijk toe om de implementatie van de EU-doelstelling van een vermindering met 40% van de BKG-uitstoot tegen 2030, actief te ondersteunen. Ze stemden er ook mee in om een geïntegreerde aanpak van het voorkomen van het zich aanpassen aan de klimaatverandering over te nemen, en voor toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie voor iedereen te zorgen.

   Tijdens de Klimaattop in Parijs enkele weken later, kondigde de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Sefčovič, de geografische uitbreiding van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie aan met nieuw op te richten regionale secretariaten in Sub-Saharaans Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Japan, India, China en Zuidoost-Azië.

  • 2016

   In juni 2016 brak er voor het Burgemeestersconvenant een volgende belangrijke nieuwe fase in zijn geschiedenis aan toen het ervoor opteerde om de krachten te bundelen met een ander stedeninitiatief, het Compact of Mayors. Het hieruit ontstane ’Global Convenant of Mayors for Climate and Energy’ (Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie) is de grootste beweging van lokale besturen die vastbesloten zijn om hun eigen nationale klimaat- en energiedoelstellingen te overtreffen. Volledig in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en Klimaatrechtvaardigheidsprincipes van de VN, zal het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie zich daarbij focussen op drie belangrijke kwesties: het beperken van en het zich aanpassen aan de nefaste gevolgen van de klimaatverandering en universele toegang bieden tot veilige, schone en betaalbare energie.

   Ondertussen zette het Burgemeestersconvenant zijn wereldwijde uitbreiding voort met de lancering van het Burgemeestersconvenantsecretariaat voor Sub-Saharaans Afrika.

   helpdesk@comssa.org

Wereldwijd gaan

Om de bestaande Convenantsecretariaten te versterken worden vanaf 2017 regionale Convenantsecretariaten opgezet in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de Caraïben, China en Zuidoost-Azië, India en Japan.