Coördinatoren

Provincies, regio’s, ministeries, nationale energieagentschappen, grootstedelijke gebieden, samenwerkingsverbanden van lokale overheden… Elke overheid die zich er officieel toe verbindt strategisch advies en financiële en technische ondersteuning aan de Ondertekenaars van het Convenant te bieden, zal officieel worden erkend als Coördinator van het Convenant.

Naast hulp bij de zoektocht naar financiële middelen, helpen de Coördinatoren van het Convenant ook bij het in kaart brengen van de CO2-uitstoot en/of een analyse van de klimaatrisico's. Ze helpen ook bij de voorbereiding en de uitvoering van Actieplannen voor Duurzame Energie en Klimaat.

 - Regionale Coördinatoren van het Convenant zijn gedecentraliseerde autoriteiten zoals regio's, provincies of samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen.
- Nationale Coördinatoren van het Convenant zijn nationale politieke organen zoals ministeries of energieagentschappen.

De Europese Commissie erkent hen als belangrijke bondgenoten om de Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant te ondersteunen in het halen van hun doelstellingen en het verhogen vanher impact van het Convenant.


Sluit aan als coördinator


UITGEBREID ZOEKEN Wis alles


208 Gevonden resultaten

Items/pagina