Groep van Deskundigen

Groep van Deskundigen

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief voor steden, door steden. De Groep van Deskundigen brengt pioniersteden, regio's en experten in klimaatverandering en de effecten ervan van over heel Europa samen, en geeft hen de mogelijkheid om deel te nemen aan het consolideren en ontwikkelen van het initiatief.

De groepsleden delen hun ervaringen en kennis op het vlak van klimaatverandering op lokaal niveau, en toegang tot energie. Ze worden ook uitgenodigd hun visie te geven over de belangrijke methodologische en strategische ontwikkelingen van het initiatief. Afhankelijk van het onderwerp worden experten in het voorkomen van en zich aanpassen de klimaatverandering, uitgenodigd om specifieke uitdagingen aan te gaan, zowel als het gaat over de specifieke methodologie van het Convenant, als over meer algemene richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen.