Sluit aan als Coördinator

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt besturen van alle niveaus, alsook relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en samenwerkingsverbanden die zich samen achter dit initiatief te scharen om op korte termijn op lokaal niveau klimaat- en energieacties te ondernemen. Onderaan vind je meer informatie over hoe u kan aansluiten.

De Coördinatoren van het Convenant kunnen zich verbinden om de Ondertekenaars binnen hun geografisch bereik op veel verschillende manieren te ondersteunen, waaronder: Promotie van het Burgemeestersconvenant, technische en / of financiële steun voor het ontwikkelen en implementeren van Duurzame Energie en Klimaatactieplannen, Netwerkactiviteiten onder de Convenant Ondertekenaars.

Alle relevante activiteiten die de lokale klimaat- en energieacties ondersteunen. Bekijk hier meer details


Wie komt in aanmerking?

Provincies, regio's, ministeries, grootstedelijke gebieden, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen, nationale ministeries... Elk openbaar bestuur dat zich officieel engageert om strategisch advies te geven en financiële en technische steun te bieden aan Ondertekenaars zal erkend worden als officiële Coördinator van het Convenant.

Wil u hierover meer weten, contacteer dan de Helpdesk voor Convenant Coördinatoren via coordinators@eumayors.eu

Lijst van coördinatoren

Hoe zich aan te sluiten

Openbare besturen die geïnteresseerd zijn om de status van Convenant Coördinator te verwerven, moeten de de volgende stappen volgen:

Step 1

Onderteken het officiële aanmeldingsformulier voor Coördinatoren van het Convenant en vul het registratieformulier online in

Step 2

Na bevestiging van de geschiktheid, voltooi en onderteken de verbintenisverklaring verzonden door het Covenant of Mayors Office

Step 3

Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende verklaring zal het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw organisatie aanmaken, die het mogelijk maakt actief deel te nemen aan het Netwerk van het Convenant en die u zal helpen om al uw medeondertekenaars beter te ondersteunen.

Waarom meedoen

Er zijn veel voordelen aan het statuut van Convenant Coördinator:

Wanneer kan u zich initiatief aansluiten

Coördinatoren van het Convenant kunnen op elk moment aansluiten d.m.v. het registratieformulier dat u rechts op deze pagina vindt.