Sluit aan als Ondertekenaar

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt besturen van alle niveaus, alsook relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en samenwerkingsverbanden die zich samen achter dit initiatief te scharen om op korte termijn op lokaal niveau klimaat- en energieacties te ondernemen. Onderaan vind je meer informatie over hoe u kan aansluiten.

Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden en aanpassen aan de klimaatverandering. Door lid te worden van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verzekeren ze zich van steun bij die inspanningen, doordat ze erkenning krijgen, fondsen en mogelijkheden tot netwerken, nodig om hun engagementen naar een volgend niveau te kunnen brengen.


Wie komt in aanmerking?

Het Burgemeestersconvenant staat open voor alle lokale overheden die bestaan uit/gevormd worden door democratisch gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun omvang en ongeacht de fase van implementatie van hun energie- en klimaatbeleid.

Naburige kleine en middelgrote gemeenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook beslissen om deel te nemen als een groep van Ondertekenaars en een gezamenlijk Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat indienen. Dit kan ofwel individueel (optie 1) ofwel collectief (optie 2) met het oog op de 40% CO2 reductiedoelstelling en een verhoogde veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering - meer informatie in de veelgestelde vragen over de website van het Convenant. Meer informatie in de FAQ-sectie

Lijst van ondertekenaars

Hoe sluit u zich aan

Om zich bij deze steeds grotere beweging aan te sluiten, moeten lokale overheden het volgende proces doorlopen:

 

STEP 1

Het initiatief van het Burgemeestersconvenant aan de gemeenteraad voorstellen voor een brede politieke steun. Om het beraad van de raad te vergemakkelijken, kunt u hier het verbintenisdocument downloaden

STEP 2

Zodra een officiële verordening is aangenomen door de gemeenteraad, moet de burgemeester - of een gelijkwaardige vertegenwoordiger van de raad - het toetredingsformulier ondertekenen;

STEP 3

Na ondertekening vult u online alle verder informatie in en upload u het ondertekende toetredingsformulier. Volg de verder stappen

Waarom meedoen

Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant hebben meerdere redenen om zich bij de beweging aan te sluiten, waaronder:

Wanneer aansluiten

Lokale overheden kunnen het Burgemeestersconvenant op ieder moment ondertekenen.