Sluit aan als Ondersteuner

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt besturen van alle niveaus, alsook relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en samenwerkingsverbanden die zich samen achter dit initiatief te scharen om op korte termijn op lokaal niveau klimaat- en energieacties te ondernemen. Onderaan vind je meer informatie over hoe u kan aansluiten.

De Ondersteuners van het Convenant bestaan uit non-profitorganisaties (verenigingen van lokale en regionale overheden, netwerken en lokale agentschappen …) die het Burgemeestersconvenant kunnen promoten en hun leden en/of de lokale overheden kunnen mobiliseren en ondersteunen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het Burgermeesterconvenant.

Zij voeren actie op hun territorium en in hun expertisedomein (energie, milieu, water, lucht) en op diverse niveaus (Europees, nationaal, regionaal/lokaal) om het Burgemeestersconvenant te promoten en de Ondertekenaars te ondersteunen. Met hun expertise van het regelgevende, wettelijke en financiële kader waarbinnen zij opereren – zowel op lokaal/regionaal, nationaal als Europees niveau – zijn de Ondersteuners van het Convenant goed geplaatst om de Ondertekenaars advies op maat te geven en synergiën met bestaande initiatieven te vinden.


Wie komt in aanmerking?

Netwerken en samenwerkingsverbanden van lokale en regionale besturen, Europese federaties en thematische lokale en regionale agentschappen (energie/milieu) kunnen aansluiten als Ondersteuners van het Convenant.

Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk van de Covenant Supporters: supporters@eumayors.eu

Lijst van Ondersteuners

Hoe zich aan te sluiten

Verenigingen van lokale autoriteiten, netwerken, agentschappen die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van de status van Convenant-ondersteuner, moeten de volgende stappen doorlopen:

N.B. De meeste agentschappen en hun netwerken zouden in aanmerking kunnen komen en zullen worden aangemoedigd om de toezeggingen toe te zeggen en actieve supporters te worden van het Covenant of Mayors-initiatief, met uitzondering van die organisaties met winstoogmerk, met een project-voor-projectmandaat en meestal privé gefinancierd. De beslissing zal echter van geval tot geval worden genomen en de geschiktheid kan worden gecontroleerd via de helpdesk.

Step 1

Vul het registratieformulier in

Step 2

Na bevestiging dat u in aanmerking komt, vult u de ingevulde en ondertekende verklaring van het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant in, en teken ze

Step 3

Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende verklaring zal het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant een online profiel voor uw organisatie aanmaken, die het mogelijk maakt actief deel te nemen aan het Netwerk van het Convenant en die u zal helpen om al uw medeondertekenaars beter te ondersteunen.

Waarom aansluiten

Er zijn veel voordelen aan het statuut van Convenant Ondersteuner:

 

Wanneer kan u zich Convenant aansluiten

Ondersteuners van het Convenant kunnen op elk moment aansluiten d.m.v. het registratieformulier dat u rechts op deze pagina vindt.