Energie-armoede

Energie-armoede verminderen

In het kader van het Europese Burgemeestersconvenant engageren Ondertekenaars zich tegen 2030, naast het tegengaan van de klimaatveranderingen en het zich aanpassen aan de onafwendbare gevolgen daarvan, ook in het voorzien van gegarandeerde, duurzame en betaalbare energie voor alle inwoners. In een Europese context betekent dit het tegengaan van energie-armoede. Door dat te doen kunnen Ondertekenaars van het Convenant de levenskwaliteit van hun inwoners verhogen en een eerlijker en inclusievere maatschappij creëren.

Wat is energie-armoede?

Energie-armoede kan gedefinieerd worden als:

"Een situatie waarbij een gezin of een individu niet in staat is te voorzien in zijn/haar basisenergievoorzieningen (verwarming, airco, verlichting, mobiliteit en energie) om een redelijke levensstandaard te garanderen, dit door een combinatie van een laag inkomen, te hoge energie-uitgaven en de te lage energie-efficiëntie van hun huizen."

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

In de praktijk betekent dit dat kwetsbare inwoners ofwel geen toegang hebben tot energievoorzieningen, of dat het gebruiken van die voorzieningen hen niet meer toelaat te voldoen aan andere basisbehoeften. Een slachtoffer zijn van energie-armoede kan ernstige gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid, de levenskwaliteit en sociale inclusie. Energiearme huishoudens komen niet aan een aanvaardbaar niveau van energievoorzieningen zoals bijvoorbeeld verlichting, verwarming/koeling, het gebruik van apparaten, vervoer enz. Daarom moet er in elk politiek domein met energie-armoede rekening worden gehouden: sociaal, economisch, en natuurlijk in alles wat het klimaat en milieu aangaat.

Europa's uitdaging inzake energie-armoede

Energie-armoede is erg complex en het inschatten van het huidige niveau van energie-armoede in Europese steden en het impact daarvan op het dagelijkse leven van mensen, is niet eenvoudig. Men schat dat 1 op de 10 inwoners het slachtoffer is van energie-armoede. Cijfers tonen dat in Europa:

57 miljoen mensen hun huis niet degelijk kunnen verwarmen in de winter [1]

104 miljoen mensen hun huis niet aangenaam gekoeld krijgen in de zomer [1]

52 miljoen mensen hun energiefacturen niet op tijd kunnen betalen [1]

10 miljoen mensen meer dan 30 minuten moeten stappen voor openbaar vervoer [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

In Europa verhoogt het bewustzijn rond energie-armoede en het is nu een beleidsprioriteit in veel Europese instellingen, vooral in het wetgevingspakket van de Europese Commissie 'Schone Energie voor alle Europeanen'. Als onderdeel van de inspanningen van deze Europese Commissie om energie-armoede in de hele EU aan te pakken, is in 2018 het Europees Observatorium voor Energie-Armoede (EPOV) opgericht met als doel het meten, opvolgen en delen van cijfers inzake energie-armoede te verbeteren, en goeie praktijkvoorbeelden te delen. Meer informatie over EPOV vindt u hier.

Het Europees Burgemeestersconvenant en EPOV bundelen de krachten om energie-armoede aan te pakken. Deze twee initiatieven, gefinancierd door de Europese Commissie, zullen lokale en regionale overheden in de hele EU helpen energie-armoede aan te pakken door kennis en middelen te delen om zo de lokale mogelijkheden te verbeteren.

Nuttige links

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: